Donaties

Uw persoonsgegevens:

Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)
IBAN:

Alle bovenstaande velden dienen verplicht ingevuld te worden.
Wij hebben uw emailadres nodig om u een bevestiging van uw donatie toe te kunnen sturen.
U kunt dan tevens controleren of alle gegevens goed in ons systeem zijn opgeslagen.

Uw donatie:

Ik steun Stichting Sailing Kids en wordt donateur.

HIERBIJ MACHTIG IK STICHTING SAILING KIDS OM, TOT WEDEROPZEGGING,
ÉÉN KEER PER PERIODE VAN BOVENGENOEMDE BANKREKENING, AF TE SCHRIJVEN, EEN BEDRAG VAN:

Bedrag: €,- Periode:

U kunt deze machtiging op elk gewenst moment weer intrekken.


Wilt u Sailing Kids ook financieel steunen, dan kunt u bovenstaand formulier invullen of uw bijdrage overmaken op Bankrekening 1330.42.197 Ten name van Stichting Sailing Kids.

Voor meer informatie over donaties en sponsoring kunt u contact met ons opnemen.